За конференцията

Десетото издание на ежегодната конференция с международно участие по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии „БулТранс“ ще се проведе в морската почивна база на ТУ-София в гр. Созопол в периода 15-17 септември 2018 г.

История на „БулТранс“

Научната конференция „БулТранс“ е проведена за първи път през 2009 г. в рамките на „Дни на науката на ТУ-София“.

На нея се представят задълбочени научни постижения в областта на транспорта. Форумът е най-престижният и представителен в областта на въздушния и сухопътен транспорт в България. Всяка година интересът към събитието се увеличава.

Научна програма и тематични направления

Програмата включва пленарни доклади с продължителност до 30 мин., доклади и съобщения по секции според научното направление (до 15 мин.) и дискусии. Провеждат се презентации на водещи фирми в областта на транспорта. Тематичните направления на конференцията са:

  1. Авиационна техника и технологии;
  2. Автомобилна техника и технологии;
  3. Железопътна техника и технологии;
  4. Интелигентни транспортни системи;
  5. Транспортна инфраструктура;
  6. Екологичен транспорт;
  7. Воден транспорт;
  8. Мениджмънт и логистика в транспорта;
  9. Двигатели с вътрешно горене и алтернативни горива;
  10. Динамика, якост и надеждност на транспортната техника.

Архив

Можете да се запознаете с доклади на участници от предишни конференции, като изтеглите сборниците с доклади: