Важни дати

до 02.06.2019 г. Регистрация, подаване на заявки за участие, заглавия и резюмета на доклади за IOP Proceedings (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering) - http://process.bultrans.org/
02.06.2019 г. Потвърждаване на подадени резюмета за IOP Proceedings
09.06.2019 г. Изпращане на пълен текст - доклади за IOP Proceedings
31.07.2019 г. Одобрение на подадените пълни текстове за IOP Proceedings
01.09.2019 г. Изпращане на завки за участие и пълен текст - доклади за сборника с ISSN 1313-955X
10.09.2019 г. 1. Пристигане, регистриране и настаняване (09:30 - 15:30 ч.)
2. Откриване на конференцията (16:30 - 16:45 ч.)
3. Пленарни доклади (16:45 - 18:30 ч.)
4. Коктейл (19:30 ч.)
11.09.2018 г. 1. Работа по секции (09:00 - 12:00 ч. и 13:30 - 18:30 ч.)
12.09.2018 г. 1. Работа по секции (09:00-10:30 ч.)
2. Кръгла маса (10:45-11:30 ч.)
3. Закриване на конференцията (11:30 ч.)