Лицензионно споразумение

Авторите на доклади, които кандидатстват за публикуване в IOP Proceedings, трябва внимателно да се запознаят и да приемат лицензните правила на IOP, публикувани на този адрес:

http://conferenceseries.iop.org/content/quick_links/IOP_Proceedings_Licence

Авторите на доклади, одобрени за публикуване в IOP Proceedings, трябва да разпечатат, прочетат, приемат, попълнят, подпишат, сканират и изпратят на организаторите на БулТранс следното лицензно споразумение:

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ