Такси за участие

  BGN EUR
1. Участие с 1 доклад, публикуван
в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering1
300 150
1.1. Онлайн участие с 1 доклад, публикуван
в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering2
240
120
2. Участие с 1 доклад, публикуван
в сборника на БулТранс (ISSN 1313-955X)3
130 65
3. Съавтори и участие без доклад4 80 40
4. Придружител на участник5 50 25
5. Студенти и докторанти6 отстъпка 40 отстъпка 20

1 За публикуване на втори доклад в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering се доплащат 200 лв. (EUR 100).

2 За избралите онлайн форма на участие, презентациите ще бъдат провеждани дистанционно с видеовръзка и излъчвани на живо за всички участници в конференцията.

3 За публикуване на втори доклад в сборника на БулТранс (ISSN 1313-955X) се доплащат 50 лв. (EUR 25).

4 Съавторите заплащат 80 лв. независимо от броя на съавторствата и мястото на публикуване, стига друг съавтор да е платил пълната такса за съответния доклад. Допускат се до 2 съавторства.

5 „Придружител на участник“ е член на семейството на участник в конференцията, който не е съавтор и не участва в научната работа на конференцията. Таксата включва участие в кафе паузите, коктейл „Добре дошли“ и официалната вечеря.

6 Студентите и докторантите удостоверяват положението си със съответните документи при регистрацията.Банкови сметки

Юробанк България АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN (BGN): BG89 BPBI 7940 1046 1397 02

IBAN (EUR): BG98 BPBI 7940 1446 1397 01

 

Получател: Технически университет - София - Технологии ЕООД

ИН по ДДС: BG 130 506 225

Основание: за НК БулТранс-2020